Wika (Language)

Ang mga Hapon ay gumagamit ng kanilang sariling wika sa halos lahat ng kanilang ginagawa. Maging ang mga Instik, Koreano, Arabo, Kastila, Pranses, atbp.

(The Japanese uses their own language in almost everything they do. And so the Chinese, Koreans, Arab-speaking nations, Spanish, French, etc.)

Maging sa mga paligsahan ng kagandahan, kinakailangan nila ng mga tagapagsalin ng wika sa pagsagot nila gamit ang kanilang sariling wika.

(Even in beauty pageants, they would require interpreters as they answer in their own native language.)

Eh tayo namang mga Filipino? Sa aking nakikita, mahal nating labis ang Ingles, ginagamit natin ito sa halos lahat ng ating gawain. At pilit natin itong nilalagyan ng tunog Amerikano o British o Australiano. Manood ng TV, makikita nyo ang ibig kong sabihin.

(How about us Filipinos? As I view it, we love English so much, we use it in almost everything we do. And we try very hard to put an American or British or Australian ‘twang’ to go with it. Watch the TV programs, you’ll see what I mean.)

Mayroon nga bang koneksyon ang wika sa pag-unlad ng kultura at ekonomiya?

(Is there some kind of a connection between languages and cultural and economic progress?)

Hmmm… nagtataka lamang po.

(Hmmm… I wonder.)